PROFESORAT I TALLERS

COORDINACIÓ
Alberto Peñín, professor agregat int., coordinador Unitat Docent
COS DOCENT
Eduard Gascón, professor titular TEU
Ramón Godó, professor associat
Judith Leclerc, professora associada
Julio Mejón, professor associat
Mara Partida, professora associada
Alberto Peñín, professor agregat int., coordinador Unitat Docent
Jorge Vidal, professor associat
ASSITÈNCIA A LA DOCÈNCIA
Luis Amorós, assistent a la docència
Marina Ollé, assistent a la docència

TALLERS
El curs s’organitzarà en SET grups homogenis en […]

PRESENTACIÓ DEL CURS

En el marc del tercer curs de Projectes Arquitectònics de la ETSAB aquest document presenta la Unitat Docent de la Càtedra Blanca, els seus objectius, estratègies i procediments docents i el contingut detallat de l’enunciat del segon quadrimestre corresponent a l’assignatura Projectes IV, tot en continuïtat amb el document presentat en el primer quadrimestre del […]

Proyectos PIII/M 2013-2014. Enunciado EJERCICIO I y II

Presentació 1er QuadrimestreProfessorat i tallersCalendariESTRUCTURA, ESPAI I AGREGACIÓReferències Tipològiques i EstructuralsLliuraments i avaluacióBibliografiaPIII-M 2013-14 EXERCICI I (PDF)PIII-M 2013-14 EXERCICI II (PDF)IMÁGENES Y PLANOSlibro: URBANITAT CAPIL.LAR. La transformació de les Casernes de Sant Andreu CASERNES. FICHAS, SECCIONES, ALZADOS

BIBLIOGRAFIA

CONSTRUCCIÓ
.
Constructing architecture. Materials, preocesses, structures. A handbook
Andrea Deplazes
Birkhauser. 2005
.
Vivienda, Envolvente, Hueco. Un catálogo de soluciones constructivas para la vivienda
José María de Lapuerta – Fernando Altozano
Actar 2010
.
.
REVISTES
.
PALIMPSESTO
CÁTEDRA BLANCA – E.T.S.A.Barcelona – UPC
Carlos Ferrater, Alberto Peñín
.
Pensar l’habitatge
Radiografies n.5
UPC Càtedra Projectes V-VI matí 2004-2005
.
Espai residencial mínim
DAU n.22
.
Concursos de viviendas
TC cuadernos n.59, 2011
.
Densidad / density. Nueva vivienda colectiva
Javier Mozas, […]

LLIURAMENTS I AVALUACIÓ

LLIURAMENTS
EXERCICI I (parelles)
LÀMINES
Lamina 1.-Habitatge 1/50
Lamina 2.-Sistema d’agregació 1/200
Lamina 3.-1 Fotografia per Maquetes de procés
Lamina 4.-1 Fotografia Maqueta anatòmica/estructura 1/200
Lamina 5.-Collage
.
.
AVALUACIÓ
L’assignatura de projectes tan sols es pot avaluar de forma continuada. L’aprenentatge del projecte i l’adquisició del esperit crític en l’alumne requereix d’un seguiment continuat on la repetició i l’esforç estan en la base de l’evolució […]

REFERÈNCIES TIPOLÒGIQUES I ESTRUCTURALS

REFERÈNCIES TIPOLÒGIQUES
.
Aparment block, New York, 1911
Rouse and Sloane
L’extracció com generador del ple. Extrusió de la planta
.
Gardins Vavin / Amiraux, Paris, 1912
Henri Sauvage
La secció com organitzador d’iluminació i carrer interior
.
Immeuble- Villas, Paris, 1922
Le Corbusier
La casa unifamiliar com a cèl·lula bàsica del bloc d’habitatge i ciutat
.
Casa Rustici, Milà, 1933-1936
Giuseppe Terragni
El pati interior i la relació amb l’habitatge
.
Casa […]

ESTRUCTURA, ESPAI I AGREGACIÓ

ENUNCIADO
.
Objectiu
L’exercici que comença el curs treballarà l’habitatge urbà, tant les seves condicions físiques interiors, com la capacitat que té de formar edificis i ciutat amb la seva agregació. L’exercici es treballa de manera abstracta: tenim un solar sense ubicació concreta. Per això es planteja analitzar l’impacte i el potencial de la forma amb un sistema […]

CALENDARI

L_16-09 Presentació del curs_Catedràtic Carlos Ferrater 11.30 h S. Actes // Presentació de l’enunciat de l’Exercici I_Jorge Vidal 12.30 h S. Actes // Formació de grups 13.30 h S. Actes
X_18-09 Taller
L_23-09 Taller-Espai
X_25-09 Taller 11.30h // Lliçó inaugural_ Catedràtic Carlos Ferrater 13 h S. Actes
L_30-09 Taller-Agregació
X_02-10 Taller
L_07-10 Taller-Estructura
X_09-10 Taller
L_14-10 Taller
X_16-10 LLIURAMENT EXERCICI I a l’aula 11.30 […]